Volgende stop 2019?

Op 27 oktober 2018 kwamen DiEM25-leden uit heel België samen om de toekomst van DiEM25 en de Europese Lente-beweging in het land te bespreken.

Deze Open Vergadering, georganiseerd door het Nationaal Collectief van DiEM25 België, was een moment van levendig democratisch debat waarop burgers uit diverse cultuur- en taalachtergronden samen de prioriteiten voor de komende verkiezingen bespraken. Gezien ons vastgeroeste partijensysteem, waarin zelfs de zogenaamde progressieve partijen terugdeinzen om samen de Europese Unie te democratiseren, hebben vele leden de noodzaak geuit dat het middenveld zich op een nieuwe manier zou organiseren om concrete resultaten te bereiken.

In afwachting van een algemene ledenstemming, zal DiEM25 België daarom de krachten bundelen met de European Spring partners en middenveldorganisaties om een gemeenschappelijk Belgisch platform voor de Europese verkiezingen voor te bereiden. Hierbij zal een Nederlandstalige en een Franstalige kieslijst opgesteld worden met eenzelfde alomvattend en samenhangend programma.

Omdat de Belgische tak van Europa’s grootste grassroots-beweging erop aandrong dat het destructieve primaat van de groei herdacht moet worden, zullen het municipalisme en de commons-economie worden opgenomen in het Europese Lente-programma – het eerste transnationale programma voor Europa – voor onze landen, regio’s en gemeenten.

Maar niet alleen het beleid van de heersende politieke klasse moet veranderen, ook de manier waarop wij allen aan politiek doen! Samenwerkings- en beslissingsprocessen moeten beter. Door gebruik te maken van creatieve vergadermethoden én door elke stem te laten horen, heeft onze Algemene Vergadering laten zien dat een nieuwe en inclusieve vorm van politiek niet alleen mogelijk is maar ook degelijke resultaten oplevert. Onze electorale vleugel zal nu met een nieuwe, participatieve organisatiestructuur en een pragmatische beleidsvoering haar visie voor België in Europa ontwerpen.

We moeten handelen vanuit onze wijken naar Europa toe en daarbuiten – naar de planeet! Zonder angst en moedig moeten we geloven in wat ons verenigt en samenwerken voor verandering. Nu onze wereld uit elkaar valt is het aan de verontwaardigde democraten om een alternatief te tonen voor de valse keuze tussen het mislukte status-quo en het gedoemde Nationalisme. En we vragen aan jou om ons hierbij te helpen!

Steun onze campagne voor de Europese parlementsverkiezingen in mei 2019, sluit u aan bij een lokale DiEM25-groep of richt zelf met gelijkgestemden een Diem25-groep op, en neem deel aan onze werkgroepen voor de verkiezingscampagne en andere evenementen! Neem contact met ons op: official@diem25.be

Belangrijke opmerking: Ongeacht de uitslag van de komende Algemene Stemming over het voorstel om ons kandidaat te stellen bij de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 in België, zal DiEM25 zijn dubbele structuur blijven volgen: een pan-Europese beweging (vrij van electorale beperkingen) enerzijds en een kiesvleugel van de Europese Lente anderzijds. Aan jou om te kiezen waarin je actief wilt zijn – het gaat er om te zorgen dat ze elkaar versterken. Alleen een sterke beweging kan de beslissingen van een politieke formatie rechtvaardigen en deze aansprakelijk houden doorheen het politieke proces.