Oproep voor kandidaten voor het Belgisch Nationaal Collectief (2017)

Onze beweging DiEM25 heeft zo juist de kandidaatstelling geopend voor de Nationaal Collectieven (NC) voor de volgende landen: België, Italië, Duitsland en Griekenland.

De Nationale Collectieven van Diem25 zijn coördinerende verenigingen met belangrijke verantwoordelijkheden zoals het verhogen van het ledenaantal, de plaatselijke DSC kernen ondersteunen, het zich verbinden met andere sociale bewegingen, de politieke krachten en met burgerinitiatieven die een gelijkaardig ideeëngoed hebben. Ze moeten ook zichtbaar worden op sociaal en politiek vlak.

Vermits we gekozen hebben om een verkiezingsvleugel op te richten binnen Diem25, hebben de NC ook de opdracht om ons programma door te drukken bij verkiezingen.

Maar de voornaamste eigenschap van dit NC binnen DiEM25, waarmee we ons sterk onderscheiden van de meeste politieke organisaties, is dat het hier niet gaat over een traditionele partijhiërarchie met verschillende lagen.

Integendeel, het is juist dankzij onze nieuwe organisatiestijl, echt open voor iedereen en bovennationaal, dat alle geëngageerde DiEMers deel kunnen uitmaken van een NC, ongeacht hun nationaliteit of zelfs als inwoner van een ander land.

Hier heb je de gelegenheid om mee te bouwen aan de vooruitgang van onze beweging binnen een horizontaal en paneuropees kader. Het is niet gemakkelijk, maar het is daarvoor dat we ons geëngageerd hebben als DiEM25 lid: onszelf de mogelijkheden geven om de EU te transformeren.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze Unie slechts gedemocratiseerd en getransformeerd zal worden door een progressieve volksbeweging die de zaken totaal anders aanpakt. Het is duidelijk dat de heersende politieke en de financiële elites totaal geen belang hebben bij een dergelijke omwenteling. Dus moeten we die kar zelf trekken!

Zin om hieraan mee te werken?

Surf eens naar onze ledenwebsite https://internal.diem25.org/users/sign_in om meer te weten te komen over de Nationale Collectieven van DiEM25 en eventueel uw kandidatuur te stellen.

Carpe DiEM!

Vrij vertaald uit het frans door Dirk Verstraeten