Een Europese grondwet voor burgers, door burgers

De Europese Unie heeft dan wel vrede en stabiliteit gebracht gedurende de naoorlogse jaren, maar is vanaf het allereerste begin een top-down politiek project geweest. Hoewel dit misschien aanvankelijk de EU vooruit heeft geholpen, kwam dit proces bij de financiële crash van 2008 en de daaropvolgende Europese recessie tot een einde. En nu probeert Brussel de status-quo zonder duidelijke visie in stand te houden.

Maar stel je een alternatief scenario voor waarin Europese burgers zelf dit vacuüm opvullen en het Europese project weer op gang brengen, waarbij het meteen ook radicaal gedemocratiseerd wordt. Wat als burgers zelf dit Europa realiteit laten worden, in plaats van af te wachten tot Juncker, Merkel of Macron de toekomst van Europa bepalen? Stel je eens voor dat burgers in alle Europese landen, regio’s en steden samenkomen om door middel van een transnationaal proces tot een Europese grondwet te komen, één document dat alle Europese verdragen vervangt door een van onderaf opgestelde grondwet. Onrealistisch? Wel, DiEM25 doet het.

Tot aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 zullen we een constitutioneel vergaderingsproces op gang brengen in samenwerking met politieke partijen, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers in heel Europa. En, indien geen interesse, zonder medewerking van de Europese instellingen.

Toegegeven, er lijkt momenteel weinig politieke behoefte te bestaan aan een echte Europese grondwet, laat staan aan een federale Verenigde Staten van Europa. Daarom heeft DiEM25 beleidsvoorstellen geformuleerd die niet alleen voor alle Europeanen nuttig zijn en tevens de dreiging van het rechts-populisme tegengaan, maar die ook korte-, middellange- en lange termijn doelen stellen. Op korte termijn wordt de EU gestabiliseerd door beleid dat functioneert binnen de huidige Europese verdragen. Vervolgens democratiseren we de EU door de aanloop naar de grondwettelijke vergadering te lanceren.

Wil je hier deel van uitmaken? Doe met ons mee!