DiEM25 België General Assembly

Het is hoog tijd om DiEM25 in België verder vorm te geven. De afgelopen 2.5 jaar hebben we hard gewerkt aan de beweging, er zijn lokale vrijwilligersgroepen bij gekomen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en andere plaatsen. We hebben honderden enthousiaste vrijwilligers mogen ontmoeten die mee willen doen om anderen bewust te maken van onze doelen en ambities voor België en Europa.

Maar alleen bewustwording is niet voldoende. Daarom hebben de leden een jaar geleden gekozen voor het opzetten van electorale vleugels. In de landen waar leden menen dat er geen bestaande partijen zijn die we kunnen ondersteunen bij verkiezingen, richten we een eigen politieke partij op om via deelname aan de verkiezingen onze Progressieve Agenda voor Europa naar jouw stembus te brengen. MeRA25 in Griekenland en Demokratie in Europa in Duitsland zijn voorbeelden. Het vormen van electorale vleugels betekent echter niet dat DiEM25 in elk land aan de verkiezingen zal deelnemen. Hierover zal altijd worden gestemd door de leden in desbetreffend land.

Zoals je weet is ons doel, in overeenstemming met het manifest van DiEM25, om progressieve krachten waar dan ook te verenigen, en zo een gemeenschappelijk front te vormen tegen de invloeden die onze gemeenschappelijke toekomst pogen te ondermijnen. Daarom stellen we ons de vraag: wat gaan we nu in België doen?

Het Europees Parlement in mei 2019 zal het onderwerp zijn van onze Open Vergadering op 27 oktober waarvoor we je willen uitnodigen. Schrijf naar comms@be.diem25.org om te registreren en meer informatie te ontvangen.

Het is nu tijd om iedereen te laten zien dat we serieus onze doelen nastreven. We kunnen niet blijven toekijken hoe onze naties bestuurd worden door rampzalige status-quo-politici die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de huidige staat van onze maatschappij. Er IS een alternatief.