DiEM25 België doet een beroep op de Belgische regering om in zich in militair opzicht afzijdig te houden van het conflict in Syrië

DiEM25 België doet een dringend beroep op de Belgische regering om af te zien van deelname aan een westerse coalitie die wraak wil nemen op de diegenen die mogelijk chemische wapens in Syrië hebben gebruikt.

De Belgische regering wordt verzocht het internationaal onderzoek onder leiding van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens naar het al dan niet inzetten van chemische wapens in Douma, Syrische Republiek, openlijk te steunen. EU-lidstaten zouden alle diplomatieke kanalen moeten benutten om er bij Rusland op aan te dringen de Verenigde Naties onderzoek te laten uitvoeren.

Tot op heden is er geen overtuigend bewijs gevonden betreffende het gebruik van chemische wapens, omdat agentschappen van de VN Douma niet kunnen bereiken. DiEM25 België steunt de Zweedse resolutie in de Veiligheidsraad om een VN-missie naar Syrië te sturen die het land moet ontdoen van alle chemische wapens.

DiEM25 België maakt zich ernstig zorgen over de spiraal van geweld, die aangewakkerd wordt door onbewezen aantijgingen gemaakt door betrokken partijen in het conflict.

Het gebruik van chemische wapens door welke partij dan ook moet ten strengste worden veroordeeld en aangepakt, dit staat lijnrecht tegenover het Europese zwijgen dat volgde op  de gifgasaanvallen door Saddam Hoessein (destijds een westerse bondgenoot) op soldaten en burgers tijdens de Iran-Irak oorlog van 1980-1988.

Dit kan echter alleen gebeuren binnen het kader van de internationale rechtsorde en met steun van de internationale gemeenschap, om verdere escalatie te voorkomen. Daarom roept DiEM25 de Belgische regering op om de onverantwoordelijke en irrationele dreigementen van de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, onverwijld te veroordelen.

Wij staan voor een Europa dat een motor is voor vrede en stabiliteit in de wereld, de huidige alarmerende en schietgrage paniek zaaiende retoriek die wordt gebruikt door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en andere Europese landen die bereid zijn te buigen voor een onvoorspelbare en roekeloze Amerikaanse president zal ons juist de tegenovergestelde richting op sturen: net zoals in Irak in 2003 en in Libië in 2011, interventies die de regio enkel verder hebben gedestabiliseerd.