België wil mensenrechten van alle inwoners beperken om vluchtelingen aan te pakken

Hébergement Plateforme Citoyenne is een spontaan collectief van meer dan 30,000 Belgische inwoners. Al meer dan een jaar helpen ze vluchtelingen en migranten die door de Belgische overheden in de steek worden gelaten.

Constructieve ongehoorzaamheid

Zo beschrijven wij bij DiEM25 de inspanning om elke dag honderden mensen in schrijnende nood bij te staan. De vrijwilligers bieden voedsel en onderdak aan in hun eigen woning, om de nood te lenigen die de overheid negeert.

Als reactie bestudeert de Belgische federale regering de mogelijkheid om het mensenrecht van de onschendbaarheid van de privé-woning te beperken, door de politie het recht te geven “woonstbetreding” te doen zonder huiszoekingsbevel of verificatie door een onafhankelijke rechter, bij de vrijwilligers die hun huis openstellen voor mensen in nood. Voor alle duidelijkheid – deze vrijwilligers begaan geen enkele overtreding of misdrijf!

Hoe kan een overheid meer intellectueel en moreel bankroet zijn, dan door het belagen van de mensenrechten van haar eigen burgers, die zich spontaan organiseren om de problemen die die overheid zelf veroorzaakt heeft, en het lijden van andere mensen die daar het gevolg van is, aan te pakken?

Diem25 Belgium steunt Hébergement Plateforme Citoyenne

We veroordelen met klem deze plannen van de Belgische overheid, en roepen haar op om de huidige onwerkzame en moreel failliete migratie politiek fundamenteel te herzien. We steunen voluit het spontaan collectief van Hébergement Plateforme Citoyenne.

Onze leden zijn op dit ogenblik bezig met het uitschrijven van een efficiënt en ethisch Europees alternatief beleid inzake migratie en vluchtelingen. Iedereen die wil meewerken om zulk beleid mee vorm te geven, en om het moreel afglijden van Europa om te keren, is van harte welkom om lid te worden, en ons te steunen. Wordt lid!