Waarom voert DiEM25 campagne voor transparantie en het herstel van de democratie?

In de aanloop naar de invoering van de euro rond de eeuwwisseling, werden er een Europese Centrale Bank (ECB), en onder de naam ‘Eurogroep‘ tevens een informele raad van Ministers van Financiën van de Euro-landen, opgericht . Deze structuren hadden aanvankelijk als taak om de stabiliteit van de Euro te bewaken. De Europese Commissie speelt een aansturende rol. Als gevolg van de financiële destabilisering vanaf 2008 zijn de ECB, de Eurogroep en de Europese Commissie steeds meer een sleutelrol gaan vervullen in de besluitvorming op nationaal niveau. Zo is er bijvoorbeeld een Europees Stabiliteitspact gekomen waardoor alle landen die meedoen met de Euro continu moeten bezuinigen. Landen die dit weigeren, zoals Griekenland deed in 2015, worden door deze Europese instituties financieel drooggelegd tot ze toegeven.

Steeds meer deskundigen raken er van overtuigd dat de ‘Instituties’ een aantal fundamenteel foute keuzes hebben gemaakt. Helaas blijven de machthebbers binnen deze Instituties (o.a. Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi en Jean-Claude Juncker) deze fouten niet toegeven. In plaats daarvan blijven zij koppig vasthouden aan een koers die gedurende jaren grote delen van de bevolking van de zwaarst benadeelde EU-landen in de armoede of precariteit heeft gestort.Er is geen enkele democratische controle op de Europese Centrale Bank of de Eurogroep; we hebben te maken met bankiers en ministers die altijd in het geheim vergaderen en aan niemand verantwoording verschuldigd zijn. DiEM25 vindt dit een groot probleem en een ernstig gevaar voor de democratie, omwille van de bijna totale macht die deze instituties hebben en de enorme impact die deze geheimzinnige beslissingen hebben op de miljoenen burgers in de betrokken Euro-landen.

De eerder genoemde instituties zijn niet de enige die achter gesloten deuren beslissingen nemen die de levens van miljoenen burgers aantasten. Het zelfde geldt voor vergaderingen over vrijhandelsverdragen met de USA. Ook deze (TTIP) verdragen worden in het diepste geheim onderhandeld door niet-verkozen EU-ambtenaren en er is grote bezorgdheid dat deze verdragen onze levenskwaliteit ernstig zullen aantasten. Ook voor deze geheime onderhandelingen vraagt DiEM25 met onmiddellijke ingang totale transparantie.

Sinds DiEM25 begon met haar handtekeningenactie voor meer transparantie, heeft de EU al gereageerd door een aantal toegevingen te doen. Uw handtekening zal onze claim alleen maar sterker maken.

Dank u om hieraan mee te werken.